Högheden 8c
94293 Älvsbyn

Besök oss

072-2412014

Ring oss om du har frågor

simons.bmtab@gmail.com

Maila oss när du vill

Avloppsanläggning i Skellefteå

Avloppsanläggning i Skellefteå

Om du behöver en kompetent entreprenad för att utföra en avloppsanläggning har du kommit rätt. Vi på Simon Sundman Bygg & Mätteknik AB besitter bred kompetens inom avloppsanläggning och hjälper både företag och privatpersoner i Norrbotten.

Avlopp nu och då

På senare tid har det börjat ställas allt högre krav på avloppsanläggning och dess funktion. Under 1900-talet var det inte så noga med hur avfallet hanterades och avloppsvatten, precis som sopor och annat avfall, kunde hällas ut i ett närliggande dike eller vattendrag. De äldre generationerna minns säkert att det var allmänt förekommande att sänka ner sina sopor i vattnet när man var ute med båten. Men med tiden har dessa handlingar resulterat i förhöjda halter av gifter i jord och vattendrag. Det har även resulterat i övergödning och prover har visat på spår av bland annat hormonella mediciner som kommit ut i vattendragen via avloppsvattnet, vilket i sin tur påverkar djurlivet negativt. Därför har allt hårdare krav börjat ställas på hanteringen av såväl sopor som avloppsvatten. En avloppsanläggning med enbart en- eller tvåkammarbrunn är inte längre tillräckligt för att hantera avloppsvatten från toalett, bad, disk och tvätt. För det krävs nu mera en trekammarbrunn.

Investera i en avloppsanläggning

Som fastighetsägare är det viktigt att se till att ens avloppsanläggning uppfyller alla krav som ställs på en godkänd avloppsanläggning. Runt om i hela landet har kommunerna börjat inspektera privata avloppsanläggningar för att undersöka om de uppfyller de nya kraven. Om det visar sig att en fastighet har en bristfällig avloppsanläggning är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda problemet omgående.

Att investera i en välfungerande avloppsanläggning är en viktig åtgärd för att säkerställa att kommunen inte kommer och knackar på och kräver omedelbara åtgärder och i värsta fall även utfärdar böter för en bristfällig avloppsanläggning. Se därför till att själv ta tag i det så fort du har de ekonomiska möjligheterna. Det är en åtgärd som även höjer värdet på bostaden då den blir mer attraktiv än en bostad som saknar en välfungerande och godkänd avloppsanläggning då det är en omfattande och dyr åtgärd att vidta för en fastighetsägare.

Tveka inte att höra av dig till oss på Simon Sundman Bygg & Mätteknik AB om du vill ordna med en ny avloppsanläggning. Vi kan hjälpa till både vid nybyggnation samt vid byte av en befintlig avloppsanläggning.